• 8010

    Inffeldgasse 16 Graz

    Österreich

Forschungsoutput 1997 2020

Filter
Datensätze / Datenbank
2019

Ozone and Carbon Monoxide Dataset Collected by the OpenSense Zurich Mobile Sensor Network

Maag, B., Hasenfratz, D., Saukh, O., Zhou, Z., Walser, C., Beutel, J. & Thiele, L., 30 Jul 2019

Publikation: Nonprint-FormenDatensätze / DatenbankForschung

carbon monoxide
ozone
sensor
city
2018

Ultrafine Particle Dataset Collected by the OpenSense Zurich Mobile Sensor Network

Maag, B., Hasenfratz, D., Saukh, O., Zhou, Z., Walser, C., Beutel, J. & Thiele, L., 13 Sep 2018

Publikation: Nonprint-FormenDatensätze / DatenbankForschung

Trolley cars
Sensor networks
Wireless networks
Sensors