Application of Clinical Bioinformatics

Xiangdong Wang (Herausgeber), Christian Baumgartner (Herausgeber), Denis Shields (Herausgeber), Hong-Wen Deng (Herausgeber), Jacques S Beckmann (Herausgeber)

Publikation: Buch/Bericht/KonferenzbandBuch (Herausgeberwerk)

Originalspracheenglisch
ErscheinungsortDordrecht
VerlagSpringer Netherlands
Seitenumfang419
Band11
Auflage1
ISBN (Print)978-94-017-7541-0
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2016

Publikationsreihe

NameTranslational Bioinformatics
Herausgeber (Verlag)Springer

Fields of Expertise

  • Human- & Biotechnology

Treatment code (Nähere Zuordnung)

  • Application
  • Basic - Fundamental (Grundlagenforschung)
  • Experimental
  • Review

Dieses zitieren