Ekonomski vidik regionalne strukture in razvoja v Republiki Avstriji

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

Prispevek prikazuje pravni ustroj Republike Avstrije. Najprej so analizirana temeljna načela zvezne ustave in predstavljen je pravni sistem, nato so predstavljene zvezne dežele in občine ter prebivalstvo. V nadaljevanju so podani ekonomske značilnosti na nacionalni in regionalni ravni: davki in davčni prihodki, bruto in neto prihodek zaposlenih, BDP, brezposelnost ter analiza podjetništva.
Original languageSlovenian
Title of host publicationEkonomski vidiki regijskih struktur: Avstrija, Slovaška in Slovenija
Place of PublicationSlowenien
PublisherIRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
Chapter1
Pages2-38
Number of pages37
Edition1
ISBN (Electronic)978-961-94514-9-6
Publication statusPublished - Oct 2020

Cite this