A comparison of methods for 3D scene shape retrieval

Hameed Abdul-Rashid, Juefei Yuan, Bo Li*, Yijuan Lu, Tobias Schreck, Song Bai, Xiang Bai, Ngoc-Minh Ngoc-Minh , Minh N. Do, Trong-Le Do, Anh-Duc Duong, Kai He, Xinwei He, Mike Holenderski, Dmitri Jarnikov, Tu-Khiem Le, Wenhui Li, Anan Liu, Xiaolong Liu, Vlado MenkovskiKhac-Tuan Nguyen, Thanh-An Nguyen, Vinh-Tiep Nguyen, Weizhi Nie, Van-Tu Ninh, Perez Rey, Yuting Su, Vinh Ton-That, Minh-Triet Tran, Tianyang Wang, Shu Xiang, Shandian Zhe, Heyu Zhou, Yang Zhou, Zhichao Zhou

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'A comparison of methods for 3D scene shape retrieval'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science