Vključitev umetnega vida v informacijski sistem za krmiljenje in celovito upravljanje procesov : zaključno poročilo o opravljenem delu na aplikativnem raziskovalnem projektu

Ivan Recnik, Bogdan Suznik, Tomaz Tusek, Roman Kek, Marsel Tasner, Miro Vargek, Miran Prelogar, Davorin Bedrac, Robert Lazic, Ivan Prebil, Iztok Ciglaric, Robert Kunc, Pavel Kaiba, Miha Ambroz, Samo Zupan, Metod Cesarek, Simon Krasna, Aleksander Novak

Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/KonferenzbandBeitrag in Buch/Bericht

Originalspracheslowenisch
Titel-
ErscheinungsortMargburg
Herausgeber (Verlag).
Seiten1-46
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2004

Dieses zitieren

Recnik, I., Suznik, B., Tusek, T., Kek, R., Tasner, M., Vargek, M., ... Novak, A. (2004). Vključitev umetnega vida v informacijski sistem za krmiljenje in celovito upravljanje procesov : zaključno poročilo o opravljenem delu na aplikativnem raziskovalnem projektu. in - (S. 1-46). Margburg: ..