SMEPP D5.1.3 Design and Implementation of Symmetric and Asymmetric Algorithms

Tan Han Chiang, Erwin Hess, Stefan Tillich, Jianying Zhou

Publikation: Buch/Bericht/KonferenzbandSonstiger Bericht

Originalspracheenglisch
Verlag.
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2009

Treatment code (Nähere Zuordnung)

  • Application
  • Experimental

Dieses zitieren