Modelling driver styles based on driving data

Peter Moertl, Andreas Festl, Christian Kaiser, Alexander Stocker

Publikation: KonferenzbeitragPaperBegutachtung

Originalspracheenglisch
PublikationsstatusVeröffentlicht - 28 Sep 2017
VeranstaltungHuman Factors and Ergonomics Society Europe Chapter - Rom, Italien
Dauer: 28 Sep 201730 Sep 2017
http://www.i-e-e.eu/468-2/

Konferenz

KonferenzHuman Factors and Ergonomics Society Europe Chapter
Land/GebietItalien
OrtRom
Zeitraum28/09/1730/09/17
Internetadresse

Dieses zitieren