Feasibility Assessment of Optical Technologies & Techniques for Reliable High Capacity Feeder Links

Michael Schönhuber, Norbert Witternigg, Erich Leitgeb, Paul Brandl, Thomas Plank, Bernhard Hillbrand, Farukh Nadeem, Paul Zeller

  Publikation: Buch/Bericht/KonferenzbandSonstiger Bericht

  Originalspracheenglisch
  Verlag.
  PublikationsstatusVeröffentlicht - 2010

  Treatment code (Nähere Zuordnung)

  • Theoretical
  • Application

  Dieses zitieren