Dopolnitev informacijskega sistema za celovito vodenje malih in srednje velikih podjetij L'MIS = The supplementation of the L'MIS information system for small and middle size companies managing : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega

Iztok Ciglaric

Publikation: Buch/Bericht/KonferenzbandSonstiger Bericht

Originalspracheslowenisch
Verlag.
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2002

Dieses zitieren