Computational Aeroacoustics for Rotating Systems

Manfred Kaltenbacher, Andreas Hüppe, Aaron Reppenhagen, Florian Zenger, Stefan Becker

Publikation: KonferenzbeitragPaperBegutachtung

Originalspracheenglisch
Seitenumfang5
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2016
Veranstaltung22nd AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference - Lyon, Frankreich
Dauer: 30 Mai 20161 Juni 2016

Konferenz

Konferenz22nd AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference
Land/GebietFrankreich
OrtLyon
Zeitraum30/05/161/06/16

Dieses zitieren