ChirpBox: An Infrastructure-Less LoRa Testbed

Pei Tian, Xiaoyuan Ma, Carlo Alberto Boano, Fengxu Yang, Ye Liu, Xin Tian, Dan Li, Jianming Wei

Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/KonferenzbandBeitrag in einem KonferenzbandBegutachtung

Suchergebnisse