‘Architecten praten over hun opleiding. (1) Hein Salomonson: Een leraar moet iemand zijn die een raam voor je open zet. (2) Jos Hamers: De maatschappij was te breed voor vormgeving. (3) Wiel Arets en Wim van den Bergh: Het belangrijkste is je eigen architectuurconcept

Jean Marie Corneille Meuwissen

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikel

Originalspracheniederländisch
Seiten (von - bis)22-39
FachzeitschriftPlan - maandblad voor ontwerp en omgeving
Jahrgang16
Ausgabenummer1-2
PublikationsstatusVeröffentlicht - 1985

Treatment code (Nähere Zuordnung)

  • Application
  • Review

Dieses zitieren