10μm Technology for Free Space Optics as alternative Wavelength

Erich Leitgeb, Nevena Djaja, Thomas Plank, Pirmin Pezzei

Publikation: Buch/Bericht/KonferenzbandBericht für Auftraggeber

Originalspracheenglisch
Verlag.
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2011

Fields of Expertise

  • Information, Communication & Computing

Dieses zitieren