δ-Phase characterization of superalloy allvac 718 PlusTM

Christof Sommitsch, Christoph Stotter, Harald Leitner, Stefan Mitsche, Ilse Letofsky-Papst, M. Stockinger

Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/KonferenzbandBeitrag in einem Konferenzband

Originalspracheenglisch
TitelTMS Annual Meeting
Herausgeber (Verlag).
Seiten1-6
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2008
VeranstaltungTMS Annual Meeting - New Orleans, USA / Vereinigte Staaten
Dauer: 8 Mär 200815 Mär 2008

Konferenz

KonferenzTMS Annual Meeting
LandUSA / Vereinigte Staaten
OrtNew Orleans
Zeitraum8/03/0815/03/08

Treatment code (Nähere Zuordnung)

  • My Favorites

Dieses zitieren