The International Journal of Life Cycle Assessment (Fachzeitschrift)

Juhart, J. (Peer reviewer)

Aktivität: Peer review oder HerausgebertätigkeitPeer review-Tätigkeit

Zeitraum4 Jan 2020
JournaltypZeitschrift
ISSN0948-3349