E-mobility for public transport buses–Assessment of considerations towards electrification possibilities

Aktivität: Prüfungs- oder BetreuungstätigkeitExterne Betreuungs- und Prüfungstätigkeit

Zeitraum1 Jul 201730 Jun 2018
Geprüfter
Überprüfung stattgefunden amTechnische Universität Wien
BekanntheitsgradInternational

ASJC Scopus Sachgebiete

  • Umweltwissenschaften (insg.)

Fields of Expertise

  • Mobility & Production